<< >>
Lee Ranaldo & Leah Singer
Leah Singer operoi kahta 16 mm projektoria Avannon päätösesityksessä Drift.
Kuva: Heidi Uutela