<< >>
Avarus
Avaruksen Tero Niskanen ja Lars Mattila Avanto/Potlatch-klubilla Gloriassa.
Kuva: Azar Saiyar